Sản phẩm của Lioa

mỗi trang
Cuộn kháng AC - DC Call

Cuộn kháng AC - DC

Cuộn kháng AC - DC Model: CK-1012 Biến tần: 1-500 HP Khởi động cơ: 0.3 KVA-1200 KVA Cuộn kháng liên tục: 0.3 KVAR-1200 KVAR Biến tần: dưới 600 V Khởi động cơ: 220-3.3KV Cuộn kháng liên tục: dưới 600 V

Vui lòng gọi
Cuộn kháng AC - DC Call

Cuộn kháng AC - DC

Cuộn kháng AC - DC Model: CK-1011 Biến tần: 1-500 HP Khởi động cơ: 0.3 KVA-1200 KVA Cuộn kháng liên tục: 0.3 KVAR-1200 KVAR Biến tần: dưới 600 V Khởi động cơ: 220-3.3KV Cuộn kháng liên tục: dưới 600 V

Vui lòng gọi
Cuộn kháng AC - DC Call

Cuộn kháng AC - DC

Cuộn kháng AC - DC Model: CK-1010 Biến tần: 1-500 HP Khởi động cơ: 0.3 KVA-1200 KVA Cuộn kháng liên tục: 0.3 KVAR-1200 KVAR Biến tần: dưới 600 V Khởi động cơ: 220-3.3KV Cuộn kháng liên tục: dưới 600 V

Vui lòng gọi
Cuộn kháng AC - DC Call

Cuộn kháng AC - DC

Cuộn kháng AC - DC Model: CK-1009 Biến tần: 1-500 HP Khởi động cơ: 0.3 KVA-1200 KVA Cuộn kháng liên tục: 0.3 KVAR-1200 KVAR Biến tần: dưới 600 V Khởi động cơ: 220-3.3KV Cuộn kháng liên tục: dưới 600 V

Vui lòng gọi
Cuộn kháng AC - DC Call

Cuộn kháng AC - DC

Cuộn kháng AC - DC Model: CK-1008 Biến tần: 1-500 HP Khởi động cơ: 0.3 KVA-1200 KVA Cuộn kháng liên tục: 0.3 KVAR-1200 KVAR Biến tần: dưới 600 V Khởi động cơ: 220-3.3KV Cuộn kháng liên tục: dưới 600 V

Vui lòng gọi
Cuộn kháng AC - DC Call

Cuộn kháng AC - DC

Cuộn kháng AC - DC Model: CK-1007 Biến tần: 1-500 HP Khởi động cơ: 0.3 KVA-1200 KVA Cuộn kháng liên tục: 0.3 KVAR-1200 KVAR Biến tần: dưới 600 V Khởi động cơ: 220-3.3KV Cuộn kháng liên tục: dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 3 pha Call

Máy biến thế khô 3 pha

Máy biến thế khô 3 pha Model: PTK-1019 Loại: 3 pha Công suất: 550VA - 1KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 3 pha Call

Máy biến thế khô 3 pha

Máy biến thế khô 3 pha Model: PTK-1018 Loại: 3 pha Công suất: 550VA - 1KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1017 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1015 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1012 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1012 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1011 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1006 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1005 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1003 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1002 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy biến thế khô 1 pha Call

Máy biến thế khô 1 pha

Máy biến thế khô 1 pha Model: PTK-1001 Loại: 1 pha Công suất: 1 VA - 300 KVA Tần số: 50/60 Hz Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600 V

Vui lòng gọi
Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC1815 -20%

Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC1815

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: DC 0-18V Dòng tải: 15 A Kích thước: 290 x 220 x 180 mm

1,522,400 đ1,903,000 đ
MUA NGAY
Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC1830 -20%

Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC1830

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: DC 0-18V Dòng tải: 30 A Kích thước: 290 x 220 x 180 mm

2,004,000 đ2,505,000 đ
MUA NGAY
Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC3630 -20%

Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC3630

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: DC 0-36V Dòng tải: 30 A Kích thước: 400 x 260 x 235 mm

2,318,400 đ2,898,000 đ
MUA NGAY
Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC5030 -20%

Máy Nạp Ắc Quy LiOA BC5030

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: DC 2-50V Dòng tải: 30 A Kích thước: 400x310x290 mm

3,408,000 đ4,260,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B4022C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B4022C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 400 kVA Kích thước (mm): 210 - 900 - 1620

192,410,000 đ271,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B5622C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B5622C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 560 kVA Kích thước (mm): 234 - 900 - 1695

225,070,000 đ317,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B6322C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B6322C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 630 kVA Kích thước (mm): 237 - 900 - 1750

249,920,000 đ352,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B7522C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B7522C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 750 kVA Kích thước (mm): 2420 - 1050 - 1820

257,020,000 đ362,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B10022C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B10022C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 1000 kVA Kích thước (mm): 2560 - 1120 - 1890

325,890,000 đ459,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B12522C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B12522C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 1250 kVA Kích thước (mm): 2630 - 1120 - 1970

360,680,000 đ508,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B16022C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B16022C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 1600 kVA Kích thước (mm): 2940 - 1370 - 2380

511,200,000 đ720,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B20022C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B20022C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 2000 kVA Kích thước (mm): 3110 - 1450 - 2520

587,880,000 đ828,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Điện Lực LiOA 3B25022C -29%

Biến Áp Điện Lực LiOA 3B25022C

Điện áp vào: 22 kV Điện áp ra: 380V/220V Công suất: 2500 kVA Kích thước (mm): 3250 - 1540 - 2630

737,690,000 đ1,039,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D2000 -29%

Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D2000

Điện áp vào: 304V~ 456V (380V ± 20%) Điện áp ra: 380V (±1% ~ 5%) Tần số: 49 ~ 62Hz Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

1,125,172,500 đ1,584,750,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D1500 -29%

Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D1500

Điện áp vào: 304V~ 456V (380V ± 20%) Điện áp ra: 380V (±1% ~ 5%) Tần số: 49 ~ 62Hz Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

855,564,200 đ1,205,020,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D1000 -29%

Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D1000

Điện áp vào: 304V~ 456V (380V ± 20%) Điện áp ra: 380V (±1% ~ 5%) Tần số: 49 ~ 62Hz Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

585,948,800 đ825,280,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D800 -29%

Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D800

Điện áp vào: 304V~ 456V (380V ± 20%) Điện áp ra: 380V (±1% ~ 5%) Tần số: 49 ~ 62Hz Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

478,085,600 đ673,360,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D600 -29%

Ổn Áp LiOA Ngâm Dầu D600

Điện áp vào: 304V~ 456V (380V ± 20%) Điện áp ra: 380V (±1% ~ 5%) Tần số: 49 ~ 62Hz Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

370,215,300 đ521,430,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0903.07.66.65

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh - 0822.5320.58

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0904.666.541

Kết nối Zalo

Kết nối Zalo - 0903.07.66.65

Nhận Catalog

Nhận Catalog - thienhungphu.cd@gmail.com

Ổn áp dành cho gia đình

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

4,015,000 đ5,500,000 đ
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
2,850,000 đ3,800,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
880,000 đ1,100,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
976,000 đ1,220,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
1,320,000 đ1,650,000 đ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 11
  • Hôm nay 15
  • Hôm qua 625
  • Trong tuần 1,318
  • Trong tháng 6,492
  • Tổng cộng 57,223

Top

   (0)