Sản phẩm của Robot

mỗi trang
Biến Thế Cách Ly 400VA Robot (Dây Nhôm) -20%

Biến Thế Cách Ly 400VA Robot (Dây Nhôm)

Biến Thế Cách Ly Robot 400VA Kích thước: 130x128x82 (mm) Công suất: 400VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

360,000 đ450,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Cách Ly 400VA Robot (Dây đồng) -20%

Biến Thế Cách Ly 400VA Robot (Dây đồng)

Biến Thế Cách Ly Robot 400VA (Dây đồng) Kích thước: 130x128x82 (mm) Công suất: 400VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

595,000 đ740,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Cách Ly Robot 600VA -20%

Biến Thế Cách Ly Robot 600VA

Biến Thế Cách Ly Robot 600VA Kích thước: 145x140x90 (mm) Công suất: 600VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

464,000 đ580,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Cách Ly Robot 600VA (Dây đồng) -16%

Biến Thế Cách Ly Robot 600VA (Dây đồng)

Biến Thế Cách Ly Robot 600VA (Dây đồng) Kích thước: 145x140x90 (mm) Công suất: 600VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

783,000 đ930,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Cách Ly Robot 1000VA -20%

Biến Thế Cách Ly Robot 1000VA

Biến Thế Cách Ly Robot 1000VA Kích thước: 270x195x210 (mm) Công suất: 1000 VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

864,000 đ1,080,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Cách Ly Robot 1000VA (Dây đồng) -20%

Biến Thế Cách Ly Robot 1000VA (Dây đồng)

Biến Thế Cách Ly Robot 1000VA (Dây đồng) Kích thước: 270x195x210 (mm) Công suất: 1000 VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,105,000 đ1,380,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Cách Ly Robot 2000VA -20%

Biến Thế Cách Ly Robot 2000VA

Biến Thế Cách Ly Robot 2000VA Kích thước: 280x220x230 (mm) Công suất: 2000VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,242,000 đ1,560,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Cách Ly Robot 2000VA (Dây đồng)

Biến Thế Cách Ly Robot 2000VA (Dây đồng)

Biến Thế Cách Ly Robot 2000VA (Dây đồng) Kích thước: 280x220x230 (mm) Công suất: 2000VA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,950,000 đ
MUA NGAY
Sạc Tự Động Robot 30A (Dây đồng) -20%

Sạc Tự Động Robot 30A (Dây đồng)

Sạc Tự Động Robot 30A (Dây đồng) Kích thước (mm): 280x250x170 Điện vào: 220V AC Điện ắc quy: 12-24V DC Miễn phí lắp đặt và giao hàng. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,640,000 đ3,300,000 đ
MUA NGAY
Sạc Tự Động Robot 30A -20%

Sạc Tự Động Robot 30A

Sạc Tự Động Robot 30A Kích thước (mm): 280x250x170 Điện vào: 220V AC Điện ắc quy: 12-24V DC Miễn phí lắp đặt và giao hàng. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,240,000 đ2,800,000 đ
MUA NGAY
Sạc Tự Động Robot 15A (Dây đồng) -10%

Sạc Tự Động Robot 15A (Dây đồng)

Sạc Tự Động Robot 15A (Dây đồng) Kích thước (mm): 260x170x110 Điện vào: 220V AC Điện ắc quy: 12-24V DC Miễn phí lắp đặt và giao hàng. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,440,000 đ1,600,000 đ
MUA NGAY
Sạc Tự Động Robot 15A -10%

Sạc Tự Động Robot 15A

Sạc Tự Động Robot 15A Kích thước (mm): 260x170x110 Điện vào: 220V AC Điện ắc quy: 12-24V DC Miễn phí lắp đặt và giao hàng. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,017,000 đ1,130,000 đ
MUA NGAY
Sạc Tự Động Điện Tử Robot 15A -10%

Sạc Tự Động Điện Tử Robot 15A

Sạc Tự Động Điện Tử Robot 15A Kích thước (mm): 200x170x125 Điện vào: 180-240V Điện ắc quy: 12V DC Miễn phí lắp đặt và giao hàng. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

990,000 đ1,100,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Robot 500VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 500VA

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 500VA Kích thước: 300x260x140 (mm) Điện áp ắc quy: 12V DC Điện áp vào/ra: 165V-250V / 220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,385,000 đ2,650,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Robot 500VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 500VA

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 500VA Kích thước: 300x260x140 (mm) Điện áp ắc quy: 24VDC Điện áp vào/ra: 165V-250V / 220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,502,000 đ2,780,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Robot 1000VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 1000VA

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 1000VA Kích thước: 300x260x140 (mm) Điện áp ắc quy: 12V DC Điện áp vào/ra: 165V-250V / 220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

3,195,000 đ3,550,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Robot 1000VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 1000VA

Máy Đổi Điện DC-AC Robot 1000VA Kích thước: 300x260x140 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 165V-250V / 220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

3,366,000 đ3,740,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 300VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 300VA

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 300VA Kích thước: 300x180x100 (mm) Điện áp ắc quy: 12V / 24V DC Điện áp vào/ra: 200V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,242,000 đ1,380,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 300VA (Dây đồng) -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 300VA (Dây đồng)

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 300VA (Dây đồng) Kích thước: 300x180x100 (mm) Điện áp ắc quy: 12V / 24V DC Điện áp vào/ra: 200V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,485,000 đ1,650,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA Kích thước: 260-275-130 (mm) Điện áp ắc quy: 12V / 24V DC Điện áp vào/ra: 2200V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,665,000 đ1,850,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng) -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng)

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng) Kích thước: 260-275-130 (mm) Điện áp ắc quy: 12V DC Điện áp vào/ra: 2200V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,890,000 đ2,100,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng) -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng)

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng) Kích thước: 260-275-130 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 2200V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,250,000 đ2,500,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA Kích thước: 300x275x170 (mm) Điện áp ắc quy: 12V / 24 DC Điện áp vào/ra: 220V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,520,000 đ2,800,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA (Dây đồng) -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA (Dây đồng)

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA (Dây đồng) Kích thước: 300x275x170 (mm) Điện áp ắc quy: 12V DC Điện áp vào/ra: 220V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

3,060,000 đ3,400,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA (Dây đồng) -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA (Dây đồng)

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1000VA (Dây đồng) Kích thước: 300x275x170 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 220V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

3,240,000 đ3,600,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1500VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1500VA

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1500VA Kích thước: 300x275x170 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 220V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

3,123,000 đ3,470,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1500VA (Dây đồng) -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1500VA (Dây đồng)

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 1500VA (Dây đồng) Kích thước: 300x275x170 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 220V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

4,050,000 đ4,500,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA Kích thước: 260x275x130 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 220V / 100-120-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,575,000 đ1,750,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng) -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng)

Máy Đổi Điện DC-AC Và Sạc Bình Robot 500VA (Dây đồng) Kích thước: 260x275x130 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 220V / 100V-120V-220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,800,000 đ2,000,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Diện DC-AC Sóng Sin Cho Ô Tô 500VA -10%

Máy Đổi Diện DC-AC Sóng Sin Cho Ô Tô 500VA

Máy Đổi Diện DC-AC Sóng Sin Cho Ô Tô 500VA Kích thước: 240x220x130 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 165V-250V / 220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

1,863,000 đ2,070,000 đ
MUA NGAY
Máy Đổi Điện DC-AC Sóng Sin Cho Ô Tô 1000VA -10%

Máy Đổi Điện DC-AC Sóng Sin Cho Ô Tô 1000VA

Máy Đổi Điện DC-AC Sóng Sin Cho Ô Tô 1000VA Kích thước: 260x250x130 (mm) Điện áp ắc quy: 24V DC Điện áp vào/ra: 165V-250V / 220V Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,700,000 đ3,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 100KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

30,175,000 đ35,500,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 100KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

41,650,000 đ49,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 120KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

37,400,000 đ44,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 120KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

54,825,000 đ64,500,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 150KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

61,200,000 đ72,000,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0903.07.66.65

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh - 0822.5320.58

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0904.666.541

Kết nối Zalo

Kết nối Zalo - 0903.07.66.65

Nhận Catalog

Nhận Catalog - thienhungphu.cd@gmail.com

Ổn áp dành cho gia đình

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

4,015,000 đ5,500,000 đ
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
2,850,000 đ3,800,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
880,000 đ1,100,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
976,000 đ1,220,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
1,320,000 đ1,650,000 đ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 6
  • Hôm nay 554
  • Hôm qua 98
  • Trong tuần 652
  • Trong tháng 5,826
  • Tổng cộng 56,557

Top

   (0)