Ổn áp Robot

mỗi trang
Ổn Áp Robot Reno 60KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 60KVA

Ổn Áp Robot Reno 60KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 150-240V Công suất: 60 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

31,974,000 đ43,800,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 60KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 60KVA

Ổn Áp Robot Reno 60KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 60 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

33,945,000 đ46,500,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 50KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 50KVA

Ổn Áp Robot Reno 50KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 150-240V Công suất: 50 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

29,930,000 đ41,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 50KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 50KVA

Ổn Áp Robot Reno 50KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 50 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

30,441,000 đ41,700,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 40KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 40KVA

Ổn Áp Robot Reno 40KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 140-240V Công suất: 40 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

24,966,000 đ34,200,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 40KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 40KVA

Ổn Áp Robot Reno 40KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 40 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

26,426,000 đ36,200,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 30KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 30KVA

Ổn Áp Robot Reno 30KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 140-240V Công suất: 30 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

16,060,000 đ22,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 30KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 30KVA

Ổn Áp Robot Reno 30KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 30 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

17,666,000 đ24,200,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 25KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 25KVA

Ổn Áp Robot Reno 25KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 140-240V Công suất: 25 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

13,140,000 đ18,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 25KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 25KVA

Ổn Áp Robot Reno 25KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 25 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

14,454,000 đ19,800,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 20KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 20KVA

Ổn Áp Robot Reno 20KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 140-240V Công suất: 20 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

10,585,000 đ14,500,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 20KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 20KVA

Ổn Áp Robot Reno 20KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 20 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

12,264,000 đ16,800,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 20KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 20KVA

Ổn Áp Robot Reno 20KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 60-240V Công suất: 20 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

13,870,000 đ19,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 20KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 20KVA

Ổn Áp Robot Reno 20KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 40-240V Công suất: 20 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

14,089,000 đ19,300,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 15KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 15KVA

Ổn Áp Robot Reno 15KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 140-240V Công suất: 15 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

7,227,000 đ9,900,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 15KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 15KVA

Ổn Áp Robot Reno 15KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 15 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

8,249,000 đ11,300,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 15KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 15KVA

Ổn Áp Robot Reno 15KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 60-240V Công suất: 15 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

8,614,000 đ11,800,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 15KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 15KVA

Ổn Áp Robot Reno 15KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 40-240V Công suất: 15 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

9,198,000 đ12,600,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 140-240V Công suất: 12,5 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

5,767,000 đ7,900,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 12,5 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

6,059,000 đ8,300,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 60-240V Công suất: 12,5 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

6,935,000 đ9,500,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA -25%

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA

Ổn Áp Robot Reno 12,5KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 40-240V Công suất: 12,5KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

7,500,000 đ10,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 10KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 90-240V Công suất: 10 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

4,818,000 đ6,600,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 10KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 60-240V Công suất: 10 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

6,278,000 đ8,600,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 10KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 40-240V Công suất: 10 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

6,497,000 đ8,900,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot Reno 8KVA -27%

Ổn Áp Robot Reno 8KVA

Ổn Áp Robot Reno 8KVA Điện áp ra: 110-220V Điện áp vào: 40-240V Công suất: 8 KVA Miễn phí vận chuyển. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

5,621,000 đ7,700,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 4KVA -30%

Ổn Áp Robot 4KVA

Ổn Áp Robot 4KVA Công suất 4kva Dải điện: 60-240 Tần số: 50/60Hz Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,310,000 đ3,300,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 4KVA -30%

Ổn Áp Robot 4KVA

Ổn Áp Robot 4KVA Cống suất: 4KVA Dải điện: 140-240 Tần số: 50/60Hz Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,030,000 đ2,900,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 4KVA -30%

Ổn Áp Robot 4KVA

Ổn Áp Robot 4KVA Cống suất: 4KVA Dải điện: 90-240 Tần số: 50/60Hz Miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

2,170,000 đ3,100,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 1.5KVA -43%

Ổn Áp Robot 1.5KVA

1,225,000 đ1,750,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 3 Pha 400KVA -37%

Ổn Áp Robot 3 Pha 400KVA

236,520,000 đ324,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 3 Pha 300KVA -37%

Ổn Áp Robot 3 Pha 300KVA

Ổn Áp Robot 3 Pha 300KVA Điện áp ra: 380V Điện áp vào: 300-400V Công suất: 300KVA Miễn phí vận chuyển.

181,040,000 đ248,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 3 Pha 250KVA -37%

Ổn Áp Robot 3 Pha 250KVA

149,650,000 đ205,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 3 Pha 200KVA -37%

Ổn Áp Robot 3 Pha 200KVA

127,020,000 đ174,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 3 Pha 180KVA -37%

Ổn Áp Robot 3 Pha 180KVA

Ổn Áp Robot 3 Pha 180KVA Điện áp ra: 380V Điện áp vào: 300-400V Công suất: 180 KVA Miễn phí vận chuyển.

113,150,000 đ155,000,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA -37%

Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA

Ổn Áp Robot 3 Pha 150KVA Điện áp ra: 380V Điện áp vào: 300-400V Công suất: 150 KVA Miễn phí vận chuyển.

78,110,000 đ107,000,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0903.07.66.65

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh - 0822.5320.58

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0904.666.541

Kết nối Zalo

Kết nối Zalo - 0903.07.66.65

Nhận Catalog

Nhận Catalog - thienhungphu.cd@gmail.com

Ổn áp dành cho gia đình

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

4,015,000 đ5,500,000 đ
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
2,850,000 đ3,800,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
880,000 đ1,100,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
976,000 đ1,220,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
1,320,000 đ1,650,000 đ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 63
  • Hôm nay 81
  • Hôm qua 625
  • Trong tuần 1,384
  • Trong tháng 6,558
  • Tổng cộng 57,289

Top

   (0)