Ổn áp LiOA 3 pha khô

mỗi trang
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 1000K/3 -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 1000K/3

Kích thước: 1200 X 860 X 2100 mm Trọng lượng: 3650 kg Công suất (KVA): 1000 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

562,490,400 đ792,240,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 800K/3 -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 800K/3

Kích thước: 1200 X 860 X 2100 mm Trọng lượng: 3240 kg Công suất (KVA): 800 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

458,951,100 đ646,410,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 600K/3 -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 600K/3

Trọng lượng: 1910 kg Kích thước:1350 X 860 X 1200 mm Công suất (KVA): 600 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

355,418,900 đ500,590,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 500K/3 -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 500K/3

Kích thước: 560 X 1170 X 1200 mm Trọng lượng:1750 kg Công suất (KVA): 500 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

311,036,800 đ438,080,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 400K/3 -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 400K/3

Trọng lượng: 1320 kg Kích thước: 560 X 1170 X 1200 mm Công suất (KVA): 400 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

236,557,800 đ333,180,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 300K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 300K

Kích thước: 670 X 575 X1280 mm Trọng lượng: 720 kg Công suất (KVA): 300 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

209,989,600 đ295,760,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 250K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 250K

Trọng lượng: 687 kg Kích thước: 650 X 570 X 1340 mm CÔNG SUẤT: 250 KVA ĐIỆN ÁP VÀO: 260V - 430V (150V - 248V) ĐIỆN ÁP RA: 380V-200V ± 2-3% TẦN SỐ: 49 - 62HZ THỜI GIAN ĐÁP ỨNG VỚI 10% ĐIỆN ÁP VÀO THAY ĐỔI: 0,4S ĐẾN 1S 0,8S ĐẾN 3S NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG: -5°C ĐẾN +40°C

171,543,100 đ241,610,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 200K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 200K

Kích thước: 675 X 500 X 1240 mm Trọng lượng: 580 kg Công suất (KVA): 200 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

149,121,300 đ210,030,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 150K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 150K

Trọng lượng: 487 kg Kích thước: 675 X 500 X 1240 mm CÔNG SUẤT: 150 KVA ĐIỆN ÁP VÀO: 260V - 430V (150V - 248V) ĐIỆN ÁP RA: 380V-200V ± 2-3% TẦN SỐ: 49 - 62HZ THỜI GIAN ĐÁP ỨNG VỚI 10% ĐIỆN ÁP VÀO THAY ĐỔI: 0,4S ĐẾN 1S 0,8S ĐẾN 3S NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG: -5°C ĐẾN +40°C

80,812,200 đ113,820,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 100K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 100K

Kích thước: 670 X 575 X 1280 mm Trọng lượng: 362 kg Công suất (KVA): 100 Điện áp vào 3pha (V): 260-430 (105-248) Điện áp ra 3pha (V): 380-200 Tần số (Hz): 49-62

51,155,500 đ72,050,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 100K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 100K

Kích thước: 780 X 760 X 1280 mm Trọng lượng: 410 kg Công suất (KVA): 100 Điện áp vào 3 pha (V): 160V ~ 430V (90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha (V): 380V / 200V Tần số (Hz): 49-62

63,942,600 đ90,060,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 75K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 75K

Kích thước: 670 X 575 X 1280 mm Trọng lượng: 211 kg CÔNG SUẤT: 75 KVA ĐIỆN ÁP VÀO: 260V - 430V (150V - 248V) ĐIỆN ÁP RA: 380V-200V ± 2-3% TẦN SỐ: 49 - 62HZ THỜI GIAN ĐÁP ỨNG VỚI 10% ĐIỆN ÁP VÀO THAY ĐỔI: 0,4S ĐẾN 1S 0,8S ĐẾN 3S NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG: -5°C ĐẾN +40°C

37,693,900 đ53,090,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 75K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 75K

Kích thước: 780 X 760 X 1280 mm Trọng lượng: 250 kg Công suất (KVA): 75 Điện áp vào 3 pha (V): 160V ~ 430V (90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha (V): 380V / 200V Tần số (Hz): 49-62

47,122,700 đ66,370,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 60K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 60K

Kích thước: 600 X 470 X 1270 mm Trọng lượng: 195 kg CÔNG SUẤT: 60 KVA ĐIỆN ÁP VÀO: 260V - 430V (150V - 248V) ĐIỆN ÁP RA: 380V-200V ± 2-3% TẦN SỐ: 49 - 62HZ THỜI GIAN ĐÁP ỨNG VỚI 10% ĐIỆN ÁP VÀO THAY ĐỔI: 0,4S ĐẾN 1S 0,8S ĐẾN 3S NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG: -5°C ĐẾN +40°C

33,306,100 đ46,910,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 60K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 60K

Kích thước: 670 X 577 X 1270 mm Trọng lượng: 220 kg Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V(90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V (±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

41,634,400 đ58,640,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 45K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 45K

Kích thước: 610 X 470 X 1270 Trọng lượng: 192 Điện áp vào 3 pha: 260V ~ 430V(150V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

26,199,000 đ36,900,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 45K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 45K

Trọng lượng: 200 kg Kích thước: 670 X 575 X 1270 mm Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V(90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

32,745,200 đ46,120,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 30K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 30K

Kích thước: 545 X 390 X 1090 MM Trọng lượng: 92 kg Điện áp vào 3 pha: 260V ~ 430V(150V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

17,309,800 đ24,380,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 30K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 30K

Kích thước: 545 X 390 X 1090 mm Trọng lượng: 98 kg Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V(90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

21,640,800 đ30,480,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 20K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 20K

Kích thước: 545 X 390 X 1090 (MM) Trọng lượng: 75Kg CÔNG SUẤT: 15 KVA ĐIỆN ÁP VÀO: 260V - 430V (150V - 248V) ĐIỆN ÁP RA: 380V-200V ± 2-3% TẦN SỐ : 49 - 62HZ THỜI GIAN ĐÁP ỨNG VỚI 10% ĐIỆN ÁP VÀO THAY ĐỔI: 0,4S ĐẾN 1S 0,8S ĐẾN 3S NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG: -5°C ĐẾN +40°C

12,346,900 đ17,390,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 20K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 20K

Kích thước: 545 X 390 X 1090 mm Trọng lượng: 80 kg Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V(90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

15,435,400 đ21,740,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 15K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 15K

Kích thước: 480 X 365 X 715 Trọng lượng: 48,2 Điện áp vào 3 pha 260V ~ 430V(150V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

9,059,600 đ12,760,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 15K -29%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 15K

Kích thước: 480 X 365 X 715 mm Trọng lượng: 53 kg Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V(90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

11,338,700 đ15,970,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 10K -27%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 10K

Kích thước: 480 X 365 X 715 (MM) Trọng lượng: 42,6 kg Điện áp vào 3 pha: 260V ~ 430V(150V ~ 248V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

6,226,900 đ8,530,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 10K -27%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 10K

Kích thước: 480 X 365 X 715 mm Trọng lượng: 45 kg Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V(90V ~ 248V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

7,015,300 đ9,610,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 6K -27%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 6K

Kích thước: 410 X 280 X 640 (MM) Trọng lượng: 30,5 Kg Điện áp vào 3 pha: 260V ~ 430V(150V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

4,745,000 đ6,500,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 6K -27%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 6K

Kích thước: 410 X 280 X 640 mm Trọng lượng: 32 kg Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V(90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V ± 2~ 3% (200V ±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C

5,927,600 đ8,120,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 3K -27%

Ổn Áp LiOA 3 Pha SH3 3K

CÔNG SUẤT: 3 KVA ĐIỆN ÁP VÀO: 260V - 430V (150V - 248V) ĐIỆN ÁP RA: 380V-200V ± 2-3% NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG: -5°C ĐẾN +40°C NGUYÊN LÝ: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO 1 CHIỀU KIỂU DÁNG KIỂU: DÁNG THAY ĐỔI KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC ĐỘ CÁCH ĐIỆN: LỚN HƠN 3MΩ Ở ĐIỆN ÁP 1 CHIỀU 500V

3,314,200 đ4,540,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 3K -27%

Ổn Áp LiOA 3 Pha DR3 3K

Kích thước: 410 X 280 X 640 mm Trọng lượng: 28 kg Điện áp vào 3 pha: 160V ~ 430V (90V ~ 250V) Điện áp ra 3 pha: 380V / 200V (±2 ~ 3%) Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều

4,146,400 đ5,680,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0903.07.66.65

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh - 0822.5320.58

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0904.666.541

Kết nối Zalo

Kết nối Zalo - 0903.07.66.65

Nhận Catalog

Nhận Catalog - thienhungphu.cd@gmail.com

Ổn áp dành cho gia đình

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

4,015,000 đ5,500,000 đ
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
2,850,000 đ3,800,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
880,000 đ1,100,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
976,000 đ1,220,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
1,320,000 đ1,650,000 đ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 59
  • Hôm nay 69
  • Hôm qua 625
  • Trong tuần 1,372
  • Trong tháng 6,546
  • Tổng cộng 57,277

Top

   (0)