Ổn áp LiOA 1 pha

mỗi trang
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 50KVA -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 50KVA

Điện áp vào: 150V ~ 250V Điện áp ra: 220V - 110V(100V) ± 2 ~ 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

22,294,000 đ31,400,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 30KVA -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 30KVA

Điện áp vào: 150V~ 250V Điện áp ra: 110V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi : 0,8s ÷ 2s15.000VA - 50.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

13,546,800 đ19,080,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 30KVA -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 30KVA

Dải điện áp vào: 90V - 250V Dải điện áp ra: 100V - 110V - 220V ± 1,5% Tần số: 49Hz - 62Hz

19,496,600 đ27,460,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 25Kva -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 25Kva

Điện áp vào: 150V ~ 250V Điện áp ra: 220V - 110V ± 2 ~ 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

10,437,000 đ14,700,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 20Kva -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 20Kva

Điện áp vào: 150V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

8,782,700 đ12,370,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 PHA DRI 20KVA -29%

Ổn Áp LiOA 1 PHA DRI 20KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

12,843,900 đ18,090,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 20KVA -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 20KVA

Điện áp vào: 50V ~ 250V Điện áp ra: 220V - 110V(100V) ± 2 ~ 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

15,556,100 đ21,910,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 15Kva -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 15Kva

Điện áp vào: 150V ~ 250V Điện áp ra: 220V - 110V(100V) ± 2 ~ 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

6,595,000 đ9,290,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 15KVA -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 15KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

9,755,400 đ13,740,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 15KVA -29%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 15KVA

Điện áp vào: 50V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

11,956,400 đ16,840,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 10Kva -27%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 10Kva

Điện áp vào: 150V ~ 250V Điện áp ra: 110V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

3,759,500 đ5,150,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 10KVA -27%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 10KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V(110V) - 220V Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

5,445,800 đ7,460,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 10KVA -27%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 10KVA

Điện áp vào: 50V ~ 250V Điện áp ra: 100V-110V - 220V Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

6,431,300 đ8,810,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 7.5kva -27%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 7.5kva

Điện áp vào: 150V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

3,292,200 đ4,510,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 7.5KVA -27%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 7.5KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V (110V) - 220V Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

4,204,800 đ5,760,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 7.5KVA -27%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 7.5KVA

Điện áp vào: 50V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

5,204,900 đ7,130,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 5Kva -23%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 5Kva

Điện áp vào 130V ~ 250V Điện áp ra: 220V - 110V(100V) ± 2 ~ 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

2,448,600 đ3,180,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 5KVA -23%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 5KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

2,795,100 đ3,630,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 5KVA -23%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 5KVA

Điện áp vào: 50V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

3,703,700 đ4,810,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 3Kva -23%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 3Kva

Điện áp vào: 150V (130V) ~ 250V Điện áp ra: 220V - 110V (100V) ± 2 - 3% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

2,094,000 đ2,720,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 3KVA -23%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 3KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

2,163,000 đ2,810,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 3KVA -23%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 3KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

2,602,600 đ3,380,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 2Kva -20%

Ổn Áp LiOA 1 Pha SH 2Kva

Điện áp vào: 150V(130V) ~ 250V Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút

1,656,000 đ2,070,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 2KVA -20%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 2KVA

Điện áp vào: 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

1,720,000 đ2,150,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 2KVA -20%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 2KVA

Điện áp vào: 50V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 VA Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

1,936,000 đ2,420,000 đ
MUA NGAY
Ổn áp LiOA 1 Pha  SH 1Kva -20%

Ổn áp LiOA 1 Pha SH 1Kva

Điện áp vào: 150V(130V) ~ 250V Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

1,048,002 đ1,310,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 1KVA -20%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 1KVA

Dải điện áp vào: 90V-250V Dải điện áp ra: 100V-110V-220V ± 1,5% Mã sản phẩm: DRI-1000 Tần số: 49Hz-62Hz Điện trở cách điện, không nhỏ hơn: 3MΩ Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo

1,128,000 đ1,410,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 1KVA -20%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRII 1KVA

Dải điện áp vào: 50V-250V Dải điện áp ra: 100V-110V-120V-220V ± 1,5% Mã sản phẩm: DRII-1000 Tần số: 49Hz-62Hz Điện trở cách điện, không nhỏ hơn: 3MΩ Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo

1,296,000 đ1,620,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 pha SH 0.5KVA -20%

Ổn Áp LiOA 1 pha SH 0.5KVA

Dải điện áp vào (điện áp sơ cấp): 150 - 250 Tần số: 49 Hz – 62 Hz Hiệu suất (%) không nhỏ hơn: 95% Điện trở cách điện, không nhỏ hơn: 3MΩ Độ bền cách điện: 2000 V/phút Độ tăng nhiệt cuộn dây không lớn hơn: 70 độ C

808,000 đ1,010,000 đ
MUA NGAY
Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 0.5KVA -20%

Ổn Áp LiOA 1 Pha DRI 0.5KVA

Điện áp vào 90V ~ 250V Điện áp ra: 100V - 120V - 220V ± 1,5 ~ 2% Tần số: 49 ~ 62Hz Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V

928,000 đ1,160,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0903.07.66.65

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh - 0822.5320.58

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0904.666.541

Kết nối Zalo

Kết nối Zalo - 0903.07.66.65

Nhận Catalog

Nhận Catalog - thienhungphu.cd@gmail.com

Ổn áp dành cho gia đình

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

4,015,000 đ5,500,000 đ
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
2,850,000 đ3,800,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
880,000 đ1,100,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
976,000 đ1,220,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
1,320,000 đ1,650,000 đ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 57
  • Hôm nay 66
  • Hôm qua 625
  • Trong tuần 1,369
  • Trong tháng 6,543
  • Tổng cộng 57,274

Top

   (0)