Máy biến áp LiOA

mỗi trang
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K402M2YH5YT -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K402M2YH5YT

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 400 kVA

79,662,000 đ112,200,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K562M2YH5YT -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K562M2YH5YT

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 560 kVA

91,377,000 đ128,700,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K630M2DH5YC -27%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K630M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 6.3 kVA

7,263,500 đ9,950,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K800M2DH5YC -27%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K800M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 8 kVA

9,073,900 đ12,430,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K101M2DH5YC -27%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K101M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 10 kVA

10,198,100 đ13,970,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K151M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K151M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 15 kVA

12,261,700 đ17,270,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K201M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K201M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 20 kVA

15,385,700 đ21,670,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K301M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K301M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 30 KVa

22,180,400 đ31,240,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K501M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K501M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 50 kVA

30,302,800 đ42,680,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K601M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K601M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 60 kVA

32,099,100 đ45,210,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K801M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K801M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 80 kVA

39,674,800 đ55,880,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K102M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K102M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 100 kVA

46,625,700 đ65,670,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K152M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K152M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 150 kVA

60,683,700 đ85,470,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K202M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K202M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 200 kVA

71,266,250 đ100,375,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K252M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K252M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 250 kVA

78,373,350 đ110,385,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K322M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K322M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 320 kVA

89,034,000 đ125,400,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K402M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K402M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 400 kVA

106,879,850 đ150,535,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K562M2DH5YC -29%

Biến Áp Đổi Nguồn Hạ Áp 3 Pha LiOA 3K562M2DH5YC

Điện áp vào: 380V Điện áp ra: 200V (220V) Tần số: 49-62Hz Công suất: 560 kVA

142,532,500 đ200,750,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25300 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25300

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 2-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 66 kVA

45,035,250 đ60,047,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25250 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25250

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 2-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 55kVA

37,488,000 đ49,984,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25150 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25150

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 2-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 33kVA

22,476,750 đ29,969,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25100 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 25100

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 2-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 22kVA

15,012,000 đ20,016,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2575 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2575

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 2-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 16.5kVA

11,238,000 đ14,984,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2550 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2550

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 11 kVA

7,497,750 đ9,997,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2537.5 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2537.5

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 8.25 kVA

5,250,000 đ7,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2525 -25%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2525

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 5.5 kVA

3,748,500 đ4,998,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2515 -20%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2515

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 3.3 KVA

2,397,600 đ2,997,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2510 -20%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 2510

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 2.2 KVA

1,601,600 đ2,002,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 255 -20%

Biến Áp Vô Cấp LiOA SD 255

Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 0-250V Tần số: 49-62Hz Công suất: 1.1 KVA

796,000 đ995,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp LiOA DN 2000VA -15%

Biến Áp LiOA DN 2000VA

Chiều cao (mm): 147 Đường kính (mm): 180 Trọng lượng (kg): 5.4 Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100-120V Tần số: 49-62Hz Công suất: 2000VA ( 2KVA )

692,750 đ815,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp LiOA DN 1500VA -15%

Biến Áp LiOA DN 1500VA

Chiều cao (mm): 120 Đường kính (mm): 180 Trọng lượng (kg): 4.6 Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100-120V Tần số: 49-62Hz Công suất: 1500VA (1.5KVA)

501,500 đ590,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp LiOA DN 1200VA -15%

Biến Áp LiOA DN 1200VA

Chiều cao (mm): 120 Đường kính (mm): 180 Trọng lượng (kg): 4.3 Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100-120V Tần số: 49-62Hz Công suất: 1200VA (1.2 KVA)

480,250 đ565,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp LiOA DN 1000VA -10%

Biến Áp LiOA DN 1000VA

Chiều cao (mm): 120 Đường kính (mm): 180 Trọng lượng (kg): 4 Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100-120V Tần số: 49-62Hz Công suất: 1000 VA (1KVA)

458,000 đ509,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp LiOA DN 600VA -10%

Biến Áp LiOA DN 600VA

Chiều cao: 110 mm Đường kính: 165mm Trọng lượng: 2.5 kg Điện áp vào: 220V Điện áp ra: 100V ~ 120V Tần số: 49 ~ 62Hz

389,700 đ433,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp LiOA DN 400VA -10%

Biến Áp LiOA DN 400VA

Đường kính (mm): 165 Khối lượng (kg): 2.5Điện áp vào (V): 220 Điện áp ra (V): 100-120 Tần số (Hz): 49-62 Công suất (Kva): 0.4

368,100 đ409,000 đ
MUA NGAY
Biến Áp LiOA DN 200VA -10%

Biến Áp LiOA DN 200VA

Đường kính (mm): 145 Khối lượng (kg): 1.8 Điện áp vào (V): 220 Điện áp ra (V): 100V Tần số (Hz): 49-62 Công suất (Kva): 0,2

277,200 đ308,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0903.07.66.65

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh - 0822.5320.58

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0904.666.541

Kết nối Zalo

Kết nối Zalo - 0903.07.66.65

Nhận Catalog

Nhận Catalog - thienhungphu.cd@gmail.com

Ổn áp dành cho gia đình

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

4,015,000 đ5,500,000 đ
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
2,850,000 đ3,800,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
880,000 đ1,100,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
976,000 đ1,220,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
1,320,000 đ1,650,000 đ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 18
  • Hôm nay 22
  • Hôm qua 625
  • Trong tuần 1,325
  • Trong tháng 6,499
  • Tổng cộng 57,230

Top

   (0)