Biến thế đổi điện 3 pha Robot

mỗi trang
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 100KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

30,175,000 đ35,500,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 100KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 100KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

41,650,000 đ49,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 120KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

37,400,000 đ44,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 120KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 120KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

54,825,000 đ64,500,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 150KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

61,200,000 đ72,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 200KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 200KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 200KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 200KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

80,750,000 đ95,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 250KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 250KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 250KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 250KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

95,200,000 đ112,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 300KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 300KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 300KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 300KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

142,800,000 đ168,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 350KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 350KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 350KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 350KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

154,700,000 đ182,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 400KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 400KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 400KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 400KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

174,250,000 đ205,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 500KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 500KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 500KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 500KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

217,600,000 đ256,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 600KVA (Dây đồng) -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 600KVA (Dây đồng)

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 600KVA (Dây đồng) Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 600KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

253,300,000 đ298,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 600KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 600KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 600KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 600KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

176,800,000 đ208,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 500KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 500KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 500KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 500KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

153,000,000 đ180,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 400KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 400KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 400KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 400KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

130,900,000 đ154,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 350KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 350KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 350KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 350KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

120,700,000 đ142,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 300KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 300KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 300KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 300KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

108,800,000 đ128,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 250KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 250KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 250KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 250KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

68,850,000 đ81,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 200KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 200KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 200KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 200KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

56,100,000 đ66,000,000 đ
MUA NGAY
Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA -15%

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA

Biến Thế Đổi Điện 3 Pha Robot 150KVA Điện áp vào: 380,415V Điện áp ra: 200-220V Công suất: 150KVA Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Liên hệ Hotline 0903.07.66.65

47,175,000 đ55,500,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0903.07.66.65

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh - 0822.5320.58

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0904.666.541

Kết nối Zalo

Kết nối Zalo - 0903.07.66.65

Nhận Catalog

Nhận Catalog - thienhungphu.cd@gmail.com

Ổn áp dành cho gia đình

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

Ổn Áp Robot Reno 10KVA

4,015,000 đ5,500,000 đ
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
Ổn Áp Robot Reno 5KVA
2,850,000 đ3,800,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
880,000 đ1,100,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
Ổn Áp Robot SP09 1KVA
976,000 đ1,220,000 đ
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
Ổn Áp Robot SP09 2KVA
1,320,000 đ1,650,000 đ

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 68
  • Hôm nay 102
  • Hôm qua 625
  • Trong tuần 1,405
  • Trong tháng 6,579
  • Tổng cộng 57,310

Top

   (0)